KNIHY
Architektúra na Slovensku - stručné dejiny

Moravčíková Henrieta

 

2006

 

Autorka a zostavovateľka Henrieta Moravčíková ponúka čitateľom ucelený pohľad na architektonické diela na Slovensku v priereze dvetisícročnej histórie. V autorskom tandeme s Matúšom Dullom už takto priblížili Architektúru Slovenska v 20. storočí  v reprezentatívnej publikácii, ktorú takisto vydalo Vydavateľstvo Slovart (2002). Význam obidvoch publikácii nespočíva len odbornom historickom zmapovaní architektonickej tvorby na našom území, ale predovšetkým v tom, že v širších nadnárodných a historických súvislostiach upozorňujú na umeleckú úroveň jednotlivých pamiatok, na progresívne tvorivé tendencie ich tvorcov a napokon pre mnohých z nás objavujú zaujímavé životné osudy staviteľov či užívateľov jednotlivých stavieb. Z tohto pohľadu je publikácia určená naozaj širokému okruhu čitateľov – od bežných záujemcov o historické pamiatky až po odborníkov na architektúru či dejiny umenia.

 

Čítajte viac...
 
Architektúra Slovenska v 20. Storočí

Architektúra vec verejná, slovenská architektúra, mladý slovenský architekti, rodinné domy, vily, historická architektúra, architektúra na Slovensku, publikácia o architektúre 

Dulla Matúš, Moravčíková Henrieta

2002

 

Rozsiahla monografia poskytuje komplexný pohľad na vývoj slovenskej architektúry v stredoeurópskom priestore 20. storočia. Prvá časť publikácie ponúka analýzu koncepcií, udalostí, vplyvov, stavieb, informácie o známych i menej známych architektoch, ale aj bohatý ilustračný materiál. Druhá časť katalógovým spôsobom predstavuje vyše 1000 stavieb so základnými údajmi a ilustráciami a v ojedinelom doteraz najrozsiahlejšom chronologickom súpise zachycuje diela od začiatku do konca 20. storočia. Doplnená je rozsiahlym anglickým resumé.

 

 

 

 

 

 

Čítajte viac...
 
Architektúra vec verejná

Štefan Šlachta

2010

 

Kniha textov bývalého hlavného architekta mesta Bratislava Štefana Šlachtu, ktoré sa vyjadrujú k rôznym zámerom výstavby k urbanistickým záležitostiam slovenskej metropoly, rozhovory, ktoré viedol s Matúšom Dullom, články publikovan k aktuálnym témam, najmä k hektickým prestavbám malých či veľkých objektov.

Táto knižka nám umožňuje poznať podstatné Šlachtove texty o architektúre a architektoch v profile niekoľkých desaťročí. Sú v nej zachytené všeobecne známe i lokálne udalosti, ktoré Šlachta svojím usilovným perom zachytil a zanietene komentoval.

 

Čítajte viac...
 
A city called Spain

Krajina ako mesto – výstava ako kniha

 

Manule Blanco: A city called Spain

SEACEX, 2010, 364 s.

 

Záver prvej dekády nového milénia sa stal príležitosťou pre vznik viacerých výstavných projektov, ktoré sa snažia rekapitulovať  architektonickú tvorbu uplynulých desiatich rokov. Výstava A city called Spain, ktorá putuje po európskych metropolách, je jednou zo zaujímavých prehliadok, sumarizujúcich aktuálny vývoj architektonického diania v krajiny.

Pri príležitosti reinštalácie tejto výstavy do Národnej glyptotéky v Aténach, vzýnikol obsiahly katalóg. Autor  koncepcie výstavy, Manuel Blanco preniesol svoje „mesto Španielsko“ do pútavej knižnej podoby a plnohodnotne tak sprostredkoval zážitok novej španielskej architektúry aj pre tých čo nemali príležitosť vidieť tento špičkový projekt na živo.

 

Čítajte viac...
 
Architektonický atlas Bratislava 1970 - 2006

Peter Žalman

2007

 

Kniha je pokračovaním už vydaných prehľadov 1980-2000 a 1972-2002.

Pokiaľ posledný prehľad obsahoval 263 hesiel, tento už vyše 450 hesiel.. Aj to je dôsledok investičného tresku, ktorý zažíva Bratislava v posledných rokoch. Výrazne sa mení a rozširuje centrum mesta i okolie Bratislavy. To bol dôvod prečo je publikácia rozšírená o novú časť - Okolie. Zároveň je prezentovaný aj retrospektívny pohľad, mapovanie architektúry 70 rokov 20.storočia..Niektoré
budovy a areály sa nenachádzajú ani v odbornej literatúre, v knihe sú uvedene prvý krát.
Kniha je doplnená textami, vstupmi k jednotlivým častiam mesta.

Aj architektúra Bratislavy reaguje na súčasné trendy urbanizácie - zahusťovanie, zvyšovanie výšky zástavby, zastavovanie nevyužívaných plôch, úbytok zelene v centre mesta. Vzniká nový pohľad na témy : rieka a mesto, periféria a centrum.
Na záver je vecný register a menný register - v knihe je publikovaných viac ako 550 architektov tvorcov. Mnohí sú pre širšiu verejnosť neznámi. Zviditeľnenie novej architektúry mesta a odhalenie jej tvorcov je tiež cieľom publikácie.

 

Čítajte viac...
 
Slávne vily Slovenska

slovenská architektúra, mladý slovenský architekti, rodinné domySlávne180180 vily Slovenska je obrazová publikácia zameraná na prezentáciu architektonicky hodnotných víl a objektov na bývanie.  Pri názve tejto publikácie možno napadne čitateľom, rovnako ako na začiatku tohto projektu aj jeho autorom, otázka, či vôbec na našom území existujú takéto objekty. Samotné vydanie knihy je však toho dôkazom.

Výberom z tých najlepších je spolu 9 kapitol, 64 víl a rodinných sídiel z 25 miest a obcí z celého Slovenska  na 288 stranách v pevnej väzbe. Historické fotografie a plány dokumentácie v kombinácii so súčasnými  fotografiami  známeho Ľuba Stacha a precízne texty  kolektívu odborníkov pod vedením Matúša Dullu tvoria ucelený výber najlepších stavieb.

Každá kapitola má spracovaný úvod s nadväznosťou na históriu, osobnosti, lokáciu, ovplyvňujúci  architektonický štýl. Tieto aspekty  čitateľa nachvíľu prenesú v čase do obdobia vzniku a ich najväčšej slávy. Opisy domov  sprevádzajú  životné príbehy ich tvorcov – architektov a stavebníkov, ale aj užívateľov, čím je čitateľovi bližšie priblížená atmosféra jednotlivých stavieb.

 

Čítajte viac...
 
Nové rodinné domy VIII

Ôsme vydanie publikácie Nové rodinné domy opäť rozširuje mozaiku realizovaných rodinných domov na Slovensku, ktoré sú postavené v rôznych priestorových situáciách.

Kvalitu bývania v rodinnom dome podmieňuje nielen jeho samotný architektonický koncept, ale výrazne ju ovplyvňuje aj konkrétna priestorová situácia, v ktorej sa dom nachádza.

Ideálny prípad je, ak je kvalitný rodinný dom postavený v dobrej lokalite, na vhodne veľkom a dobre orientovanom pozemku, s dobrým dopravným napojením, dostupnou občianskou vybavenosťou, v území, ktoré je už „zabývané“ a sociálne stabilizované. Bohužiaľ takéto situácie sú (predovšetkým v tých atraktívnych slovenských mestách) už len ojedinelé a ich lukratívnosť je z ekonomického hľadiska premietnutá do ceny pozemku. Rodinné domy predstavené v tomto vydaní publikácie, sú vo väčšine prípadov situované v lokalitách okrajovo mestských a prímestských, ktoré sú momentálne stavebne neukončené a v ich okolí vládne čulý stavebný ruch.

 

Čítajte viac...
 
Rozhovory o architektúre

 

Ing.arch. Darina Lalíková, CSc.

 

2010

 

Kniha ponúka rozhovory so 14 poprednými slovenskými architektmi, pričom lajtmotívom všetkých rozhovorov je hľadanie odpovedí na otázky: „Čo je to dobrá a kvalitná architektúra, aké sú predpoklady jej vzniku, aká je úroveň a kvalita slovenskej architektúry v porovnaní s architektúrou okolitých krajín atď.“ V druhej časti rozhovorov architekti uvádzajú príklady kvalitnej architektúry zo zahraničia a zo Slovenska. Kniha dáva prostredníctvom rozhovorov možnosť nahliadnuť aj za oponu vzniku a realizácie architektonických diel na Slovensku. Je ilustrovaná ukážkami diel slovenských a zahraničných architektov, ktoré architekti v rozhovoroch uviedli ako príklady kvalitnej architektúry.

 

Čítajte viac...