Archibox
Malý kultúrny priestor v meste

 

 

 

Koncom minulého roka sa v Košiciach uskutočnil workshop, ktorého cieľom bolo vytvorenie experimentálneho objektu slúžiaceho na podporu kultúry v meste. Výsledkom  projektu je Malý kultúrny priestor v meste, ktorý bol predmetom bol vytvorený na základe výskumu z možností použitia ekologicky neškodných, alebo ideálne recyklovaných materiálov.

Projekt chce ukázať možnosti spojenia profesionálnej umeleckej tvorby v súčasnej architektúre s využitím alternatívnych materiálov. Vie sa prispôsobiť prostrediu, v ktorom má byť postavený a svojou nápadnosťou a tvarom reprezentuje alternatívne využitie druhotných materiálov.

 

Čítajte viac...
 
Green tower

 

Architektonická štúdia 

Autori :  Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Ján Droždiak,

 Ing. arch. Miroslava Gašparová, Ing. arch. Matej Grébert 

Miesto : Bajkalská ulica, Bratislava

Rok :     2007

 

Čítajte viac...
 
Magisterské diplomové práce 2011 študnetov VŠVU

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Národné osvetové centrum pozývajú na výstavu Magisterské diplomové práce 2011
Miesto: Dom umenia, Nám. SNP 12, 2. poschodie
Termín: 1. 6. – 28. 6. 2011
Vernisáž: 31. 5. 2011 o 18:00 hod.
Kurátori výstavy: Beata Jablonská, Andrea Euringer-Bátorová

Bratislava – Tento rok je to už po piaty raz, čo Vysoká škola výtvarných umení vystavuje diplomové práce študentov aj mimo svojich ateliérov – v Dome umenia a v niektorých menších bratislavských galériách. Pomaly sa táto pôvodne len interná školská akcia stáva kultúrnou udalosťou, ktorú každá výtvarná scéna tak potrebuje. A to už len tým, že práve od mladého umenia sa zvykne očakávať vždy niečo nové a iné, niečo, čo spochybní zabehané a overené stereotypy. Samozrejme, že nie každému je dané a súdené tieto očakávania naplniť, ale jedno je predsa len isté – „karty sú všetkým rozdané“.
Práve diplomová práca je tou symbolickou bodkou, ktorá zhodnocuje naučené a predpovedá, čo bude ďalej. Aby výstava bola autentickou správou o charaktere a smerovaní jednotlivých katedier, diplomové práce študentov na ňu vyberali pedagógovia, ktorí ich počas celého štúdia viedli a usmerňovali. Aj preto výstava nemôže byť celistvým obrazom jediného umeleckého názoru, ale je z desiatok príbehov vyskladaná mozaika, nesúca rukopis dvanástich katedier.

 

Čítajte viac...
 
Obytný súbor Teplička nad Váhom Efektívne bývanie

 

Ateliérová tvorba

Autor :  Lucia Franeková

Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Henrich Pifko, PhD

Miesto : Teplička nad Váhom

Rok :     2009-2010

 

Čítajte viac...
 
KREATIVITA ARCHITEKTÚRA IDENTITA

LITERÁRNA SÚŤAŽ 

Téma súťaže pre rok 2011

 

KREATIVITA – ARCHITEKTÚRA - IDENTITA

 

Architektúra má mnoho významov. Zhmotňuje idey, ideály, duchovné hodnoty; vyjadruje funkcie, organizuje život, slúži; reprezentuje; odráža individuálnu a kolektívnu kreativitu, má potenciál vyjadriť výnimočnosť miesta a času. Môže byť symbolom, značkou, identitou, impulzom ekonomických, kultúrnych a spoločenských aktivít. Stáva sa marketingovým urýchľovačom. Môže byť súčasťou kreatívneho priemyslu - obchodnou značkou, reklamou, znakom firemnej kultúry, firemnej identity? ČO JE DNES ARCHITEKTÚRA?

 

Cieľ súťaže
Spolok architektov Slovenska v spolupráci s British Council a občianskym združením Archimera organizuje národnú literárnu súťaž na tému KREATIVITA – ARCHITEKTÚRA – IDENTITA, s cieľom vzbudiť najmä u mladých ľudí záujem o architektúru, priblížiť im problematiku architektúry a súčasne získať ich názory na budúce formovanie slovenskej architektúry a urbanizmu.

 

Čítajte viac...
 
Rodinný dom Dolné Sŕnie

 

 

Architektonická štúdia

Autor :    melismichalko.sk

Miesto :   Dolné Srnie, okres Nové Mesto nad Váhom

Rok :       2009

Veľkosť: 140 m2

Stav:        v realizácií

 

Čítajte viac...
 
Dom čítania – Rubico Library

 

Ateliérová tvorba

Autor :  Gabriel Ciglan

Vedúci  práce : Doc. Ing. arch. Marína Heliová , CSc.

Miesto : Nabělkova ulica , Bratislava – Karlova Ves

Rok :     2010

 

Čítajte viac...
 
Dom so šmýkačkou

 

Ateliérová tvorba

Autor :  Katarína Kupčuláková

Vedúci  práce : Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

Miesto : Bratislava. Líščie údolie

Rok :     2011

 

Čítajte viac...
 
Letný kurz Build it smART

 Best Bratislava a združenie Archzone vás pozývajú na prednášky letného kurzu Build it smART a workshop Impulse!

Dvojtýždenný medzinárodný kurz sa bude konať v Bratislave v čase od 26. júna do 6. júla 2011. Témou kurzu sú nové trendy  v oblasti navrhovania budov. Je rozdelený na dve časti – na workshop a prednášky.  Prednášky budú otvorené pre širokú odbornú i laickú verejnosť a ich garantom je prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Workshop je zameraný na tému konverzie Hurbanovych kasární. Jeho garantom je bývalý hlavný architekt mesta Hamburg Dipl. Ing. Peter Gero a zúčastní sa ho 22 študentov z európskych technických univerzít, ktorí budú pracovať spolu s 18-timi študentmi zo Slovenska pod vedením osobností architektonickej scény.

Kurz nadväzuje na každoročnú tradíciu kurzov organizovaných študentskou organizáciou Best (Board of European Students of Technology). Je to nezisková, apolitická organizácia, ktorá v Bratislave funguje už od roku 1992. Jej hlavným zámerom je poskytovať doplnkové vzdelanie študentom a prezentovať Európu medzi európanmi. Tento rok sa na organizácii kurzu podieľa občianske združenie Archzone, ktorého cieľom je skvalitnenie prostredia okolo nás. A kde sa hlavy dajú dokopy vznikajú úžasné veci. Inak tomu nie je ani pri tomto kurze, kde sa popri prehlbovaní európskej spolupráce pozrieme na objekt opustených Hurbanových kasární študentskými očami.

 

Čítajte viac...
 
Koncertná sála pre Filharmóniu Českého rozhlasu

 

 

Šudentská súťaž

Autor :  Peter PANULIN, Peter KOBAN, Patrik UCHAL

Miesto : Plzeň, BORY

Rok :     2011

 

Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 10 z 16