Archibox
Rezidenčná vila pre veľvyslanca

 

Bakalárska práca

Autor :  Elena Mikytová

Vedúci  práce : Ing. arch. Mgr. A.Botek, PhD.

Miesto : Bratislava. Kráľovské údolie

Rok :     2011

 

Čítajte viac...
 
Architektúra na Slovensku - stručné dejiny

Moravčíková Henrieta

 

2006

 

Autorka a zostavovateľka Henrieta Moravčíková ponúka čitateľom ucelený pohľad na architektonické diela na Slovensku v priereze dvetisícročnej histórie. V autorskom tandeme s Matúšom Dullom už takto priblížili Architektúru Slovenska v 20. storočí  v reprezentatívnej publikácii, ktorú takisto vydalo Vydavateľstvo Slovart (2002). Význam obidvoch publikácii nespočíva len odbornom historickom zmapovaní architektonickej tvorby na našom území, ale predovšetkým v tom, že v širších nadnárodných a historických súvislostiach upozorňujú na umeleckú úroveň jednotlivých pamiatok, na progresívne tvorivé tendencie ich tvorcov a napokon pre mnohých z nás objavujú zaujímavé životné osudy staviteľov či užívateľov jednotlivých stavieb. Z tohto pohľadu je publikácia určená naozaj širokému okruhu čitateľov – od bežných záujemcov o historické pamiatky až po odborníkov na architektúru či dejiny umenia.

 

Čítajte viac...
 
WALLPEOPLE BRATISLAVA - NÁSTENKA ŠŤASTIA

 

Wallpeople je unikátny umelecký projekt, ktorý pozýva ľudí bez rozdielu veku tvoriť, baviť sa a stať sa súčasťou jedinečného okamihu v určitom mestskom priestore, ktorý vyvrcholí spoločným umeleckým dielom, na ktorého vytvorení sa rovnomerne podieľajú všetci účastníci. Prineste so sebou fotku, ktorá podľa Vás vyjadruje šťastie!

 

Čítajte viac...
 
Architektúra Slovenska v 20. Storočí

Architektúra vec verejná, slovenská architektúra, mladý slovenský architekti, rodinné domy, vily, historická architektúra, architektúra na Slovensku, publikácia o architektúre 

Dulla Matúš, Moravčíková Henrieta

2002

 

Rozsiahla monografia poskytuje komplexný pohľad na vývoj slovenskej architektúry v stredoeurópskom priestore 20. storočia. Prvá časť publikácie ponúka analýzu koncepcií, udalostí, vplyvov, stavieb, informácie o známych i menej známych architektoch, ale aj bohatý ilustračný materiál. Druhá časť katalógovým spôsobom predstavuje vyše 1000 stavieb so základnými údajmi a ilustráciami a v ojedinelom doteraz najrozsiahlejšom chronologickom súpise zachycuje diela od začiatku do konca 20. storočia. Doplnená je rozsiahlym anglickým resumé.

 

 

 

 

 

 

Čítajte viac...
 
Build it smART! program workshopu

Build it smART je medzinárodné podujatie, ktoré pozostáva z dvoch častí: prednášok na pôde STU v Bratislave a študentského architektonického workshopu. Výsledkom budú návrhy a nápady na nové využitie budovy bývalých Hurbanovych kasární. Študenti z Európy a Slovenska sa budú 10 dní zaoberať touto témou v spolupráci s významnými slovenskými architektmi. Výsledné práce budú predstavené verejnosti vrámci putovnej výstavy a taktiež na našej internetovej stránke.

V čase trvania workshopu bude v priestoroch Hurbanovych kasární prebiehať sprievodná výstava priemyselných dizajnérov zo Slovenska a Českej Republiky.
Všetky prednášky a akcie nachádzajúce sa v programe sú verejné.

 

 

Čítajte viac...
 
Dom osadený do svahu

 

Ateliérová tvorba

Autor :  Alexandra Kvasnicová

Vedúci  práce : Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

Miesto : Bratislava. Líščie údolie

Rok :     2011

 

Čítajte viac...
 
15. Letná fotoškola Domu fotografie 2011

015. JUBILEJNÝ ROČNÍK LETNEJ FOTOŠKOLY DOMU FOTOGRAFIE 2011 bude prebiehať od štvrtka - 7. júla do nedele - 17. júla 2011 pri Dome fotografie a Liptovskej galérii P.M. Bohúňa (www.galerialm.sk) v meste Liptovský Mikuláš (www.liptovskymikulas.sk). Festival sa uskutoční vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. Cieľom projektu je výchova umením - fotografiou, ako i vytvorenie voľného fotografického fóra pre domácich a zahraničných fotografov, kurátorov, novinárov, kritikov a verejnosti prostredníctvom dielní, seminárov, konzultácií portfólií, diskusií a výstav.

15. ROČNÍK LETNEJ FOTOŠKOLY DOMU FOTOGRAFIE ponúka 12 intenzívnych fotografických dielní

v rôznych žánroch a témach pod vedením renomovaných fotografov. Triedy a ubytovanie budú lokalizované v partnerskej organizácií - Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mikuláši (www.polytechnika.sk).

Maratón večerných SEMINÁROV A PREDNÁŠOK pre účastníkov a širokú verejnosť bude prebiehať v termíne 8.7.-12.7.2011 (piatok - utorok) v čase 18.30 - 21.30.

KONZULTÁCIE PORTFÓLIÍ pre profesionálov, neprofesionálov, študentov a širokú verejnosť budú prebiehať 12.7.-14.7.2011 (utorok - štvrtok) v čase 10.00 - 17.00 vo Veľkej sále a Historických sálach Liptovskej galérie P.M. Bohúňa.

 

Čítajte viac...
 
Komixová bublina

 

Realizácia

Autor :  Mgr.art. Peter Klaudíny       

Miesto : Martin

Rok :     2010

 

Čítajte viac...
 
Komunitné centrum Park Kampa

 

Ateliérová tvorba

Autor :  Patrik Uchaľ

Vedúci práce: Jan STEMPEL, Ondrej BENEŠ, Jan ŽEMLICKA, Jirí MRÁZ

Miesto : Park Kampa, PRAHA

Rok:

 

Čítajte viac...
 
Átriový rodinný dom v Líščom údolí

 

Ateliérová tvorba

Autor :  Adam Kubričan

Vedúci  práce : Ing. arch. Danica Končeková, PhD.

Miesto : Bratislava. Líščie údolie

Rok :     2011

 

Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 9 z 16