Dom nádeje,komunitné opatrovateľské centrum

 

Diplomová práca STU FA

Autor :               Viera Kopilcová

Vedúci práce :   Doc.Ing.arch.Mária Samová PhD.

Miesto :             Záhorská Bystica ,Bratislava

Rok :                 2011/2012

 

Zadaním  ateliérového projektu bolo navrhnúť Dom nádeje- komunitné  opatrovateľské centrum na zadanom pozemku v Záhorskej Bystrici v Bratislave.

Architektonické riešenie vychádza z tvaru krídla- symbol ochrany a opatery, keďže centrum má poskytovať starostlivosť o deti so zdravotným znevýhodnením. Celá architektúra je mäkko tvarovaná  pomocou kriviek ,oblúkov a čiar. Strecha je v profile sedlová čo odráža  na zväčša dedinský charakter prostredia, v ktorom sa objekt nachádza.

Objekt  je jedno- podlažný.  Pôdorys objektu je nepravidelný zakrivený vo vstupnej časti. Celkové dispozičné riešenie je rozdelené na 4 úseky, a to ubytovací úsek komunít v západnej časti, v strednej časti úsek denného stacionára, technické priestory a v južnom ramene  úsek rehabilitácie. Izby sú orientované na západ a juh, technické priestory na sever. úsek rehabilitácie je otvorený na západ do vnútorného dvora.

Objekt je riešený pozdĺžnym stenovým nosným systémom. Konštrukcia strechy pozostáva z oceľového priehradového nosníka, ktorý sa tiahne stredom budovy  v štíte, a tiež z drevenej  konštrukcie strechy. 

Materiálové riešenie je kombináciou bielej omietky a drevených obkladov na streche. Fasádu funkčne aj esteticky dopĺňajú drevené okenice. Rámy okien sú hliníkové .

 

Zdroj: autor

 

 

 

 

 
Podobné článkyNajnovšie články