ZDRAVOTNÍCTVO
Dom nádeje,komunitné opatrovateľské centrum

 

Diplomová práca STU FA

Autor :               Viera Kopilcová

Vedúci práce :   Doc.Ing.arch.Mária Samová PhD.

Miesto :             Záhorská Bystica ,Bratislava

Rok :                 2011/2012

Čítajte viac...
 
POLIKLINIKA ATRIUM

  

 

Realizácia 

Autori :  Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Ján Droždiak,

 Ing. arch. Miroslava Gašparová, Ing. arch. Matej Grébert

Miesto : Ružinov, Bratislava

Rok :     2010

 

 

 

Čítajte viac...