The Pasage of Time and Transformation of Space

 

Architecture Design 6, NTU Athens

Autori :             Marek Zajac

Vedúci práce:  S.Charalampides - Divani.Professor, N. -1. Terezoglou, Lecturer, V.Moustakas, Postgr.

Miesto :           Brownfield, Atény

Rok :               2011/2012

 

 

Projekt bol spracovaný v rámci ateliérovej tvorby počas štúdia na Škole architektúry Aténskej technickej univerzity v rámci projektuErasmusna jar 2011.
Zadanie je vyhodnotiť potenciál degradovaného a opusteného továrenského oceľobetónového skeletu ktorý je súčasťou brownfieldu, prieluky v širšom centre Atén, štvrti Metaxourgeio, v náveznosti na turistické a kultúrne atrakcie mesta a navrhnúť zásah, ktorého výsledkom bude regenrácia a zapojenie opusteného priestoru do urbánnej štruktúry.

 

 

Štvrť s priemyselnou tradíciou a bohatým súčastným kultúrnym a verejným občianskym životom tvorí súčasť aténskej mozaiky ulíc naplnenej tradičným denným a nočným životom v rámci verejných priestranstiev. Táto skutočnosť ponúka inšpiráciu k vytvoreniu priestoru, rámcu pre toto dianie, ktoré v daných miestach absentuje, k vytvoreniu novodobej lokálnej agory zastrešujúcej stretnutia, výtvarné aktivity, trhy, divadlo, hry arelaxktorými pulzuje aténsky život 24 hodín denne.

 

 

Jednoduchou sanáciou skeletu, jeho "prerastením" do okolitého priestoru sledujúc organicko-krištalické pravidlá rozrastania sa Aténskeho urbánneho priestoru a jednoduchým delením ľahkým systémom priečkových dosák, ktoré je mozňé
jednoducho meniť a nahrádzať v rámci streetartovej tvorby alebo komerčných účelov je vytvorený jendoduchý plnohodnotný priestor pre verejnú komunikáciu a aktivity.Materialitapriestoru vychádza z okolitého prostredia a betón, hrdza a drevo tým priestor plynulé prepájajú s okolitým mestom zatiaľ čo občianske aktivity ho v danom rámci prispôbujú svojim potrebám a nálade komunity.

 

Zdroj: autor

 

 

 
Najnovšie články