URBANIZMUS
The Pasage of Time and Transformation of Space

 

Architecture Design 6, NTU Athens

Autori :             Marek Zajac

Vedúci práce:  S.Charalampides - Divani.Professor, N. -1. Terezoglou, Lecturer, V.Moustakas, Postgr.

Miesto :           Brownfield, Atény

Rok :               2011/2012

 

Čítajte viac...
 
Revitalizacia chemických závodov Žilina

 

Autori :               Bc.Matej Babuliak, Bc.Michal Kucharík

Vedúci práce:     Ing.Arch. Miroslav Kollár, Phd.

Miesto :              Žilina

Rok :                  2010/2011

Čítajte viac...
 
Obytný súbor Teplička nad Váhom Efektívne bývanie

 

Ateliérová tvorba

Autor :  Lucia Franeková

Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Henrich Pifko, PhD

Miesto : Teplička nad Váhom

Rok :     2009-2010

 

Čítajte viac...
 
PETRŽALKA_západná rozvojová os

 

 

Diplomová práca

Autor :  Katarína Godočíková  

Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Miroslav Kollár, PhD.

Miesto : Bratislava, Petržalka

Rok :     2010

 

Čítajte viac...
 
Petržalská os

 

Ateliérová tvorba 

Autor :  Lucia Franeková, Andrea Heldáková

Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Miesto : Petržalka, Bratislava

Rok :     2009

 

Čítajte viac...