ŠPORT A REKREÁCIA
Športová hala a centrum volného času

 

Diplomová práca,STU SvF

Autori :             Ľubomír Antol

Vedúci práce:  Ing.arch. Peter Bauer

Miesto :           sídlisko  Vinbarg, Bardejov

Rok :               2011/2012

 

Čítajte viac...
 
Športová hala, Považská Bystrica

 

Záverečná práca, STU SvF

Autori :            Filip Makay

Vedúci práce:  Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň

Miesto :           Považská Bystrica, Bratislava

Rok :               2011/2012

 

Čítajte viac...
 
CASA VERDE centrum

Pred diplomová práca

Autor :  Michal Salva

Vedúci  práce : doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.

Miesto : Rožňavská ulica, Bratislava

Rok :     2010

 

Čítajte viac...
 
FITNESS CENTRUM - Smrečianska

 

 

Ateliérová tvorba

Autor :     Zuzana Borišová

Vedúci práce :     Ing.arch. Jozef Baláž, PhD.

Miesto :   Bratislava, Smrečianska ulica

Rok :       2009

 

Čítajte viac...
 
MEETINGPOINT SANDBERG - "MP 4 S"_01

Študentská súťaž 

Autori :  Gabriela Valigová, Mara Vozárová

Miesto : Sandberg

Rok :     2010

 

 

 

Čítajte viac...