Nieje škola ako škola

 

AAN II.  STU FA

Autori :            Filip Marčák

Vedúci práce:  Ing.arch.Mária Samová, Phd.

Miesto :             -

Rok :                2011/2012

 

_FILOZOFIA_RIEŠENIA

Štúdiom dnešných znalostí o deťoch, školských zariadeniach, priestore a samotnej výučbe bolo odrazovým mostíkom riešenia školy. Na základe aj vlastných skúseností, vznikla škola spajajúca všetky atribúty kvalitne vytvoreného zázemia tejto inštitúcie. Samotná škola ako inštitúcia funguje ako komunita ľudí denne sa stretávajúcich.  

 

Hlavnou myšlienkou bolo vytvorenie priestoru pre komunitu, v princípe vytvorenie samotnej komunity. Dať priestor deťom na hranie, výučbu, mimoškolské aktivity a zároveň zastrešiť to všetko pod (škrupinu ako keby ochranný obal) atraktívnu a dobre fungujúcu architektúru. Všetky tieto determinanty vyústili do spoločného priestoru átria, ktoré ponúka „komunitný život“ a obalu ktorý toto átrium chráni. Vytvorenie takého priestoru, kde deti budú vnímať seba,okolie a ostatné deti, budú mať prehlad a nebudú si cudzie. Priestor do ktorého sa deti a žiaci znova radi vrátia. V dôsledku toho, že v škole trávia počas štúdia väčšinu dňa a je nutné aby tieto proestory spĺňali i samotné požiadavky detí. Je to priestor, ktorý žije a dýcha, ale aby sa nezamedzila ani spätosť s okolitým svetom, triedy sú orientované ako do átria tak i do exteriéru.

 

Zdroj: autor

 

 

 

 
Najnovšie články