Tre[e]_SK house

 

STU FA

Autori: Štefan Bekeš,Aladár Csernák,Veronika Kozáková,Michal Babinec

 

Umiestnenie súťažného návrhu RD je na podlhovastej parcele v Líščom Údolí, na západnom úpätí Malých Karpát. Keďže táto mestská časť Bratislavy si zachovala vidiecky charakter, rozhodli sme sa, že náš súťažný návrh na súčasný slovenský dom vytvoríme práve pre toto miesto. Skrýva v sebe vzácne spojenie, konjunkciu mesta a vidieka. Snažili sme sa vytvoriť mestský dom hľadajúci inšpiráciu v slovenských dreveniciach. Taký, ktorý by neporušil malokarpatskú, vekmi overenú, tradíciu výstavby gánkových domov. Pokúsili sme sa vytvoriť stavbu, ktorá hľadá inšpiráciu v ľudovej architektúre, ale podáva ju súčasným jazykom.

 

Vybrali sme si formu klasického gánkového domu, ktorú sme pretvorili pre potreby súčasnej rodiny. Dizajn gánku považujeme za veľmi vhodné prispôsobenie sa klimatickým podmienkam, ktoré panujú na Panónskej nížine. Vďaka nemu je „leto znesiteľnejšie a zima miernejšia“. Gánok chráni pred nepriazňou počasia, a stáva sa ťažiskovým komunikačným priestorom. Celá idea čerpá práve z tejto koncepcie medzipriestoru. Zachováva pôvodnú tradíciu, prispôsobuje ju novým dispozičným požiadavkám a hľadá nové možnosti aplikácie tohto prístupu. Tvar domu, sklon strechy a materiálové zhotovenie  je odvodené od našich dreveníc. Ich transformáciou a vyabstrahovaním sme dostali súčasnú, modernú podobu domu. Spojením týchto dvoch stavebných princípov chceme prezentovať jedinečnosť Slovenska so svojou duálnou tradíciou výstavby domov. Tá je spôsobená rôznorodosťou reliéfu našej vlasti a tým pádom aj rôznorodosťou podnebia.

Ďalšou ideou bolo vytvorenie intimity priestoru. Vysunutím historicky nepôvodnej hmoty garáže sme okrem terasy vytvorili verejnú a súkromnú tvár domu. Verejnú, strohú, z časti uzavretú reprezentujú  fasády obrátené k ulici a na sever. Tam strohosť a uzavretosť  má opodstatnenie aj kvôli ochrane pred nepriazňou počasia. Súkromnú, extrovertnú tvár domu predstavuje južná a východná fasáda, ktoré sa otvárajú k slnku a prírode. Toto umožňuje blízke až intímne prepojenie priestorov s exteriérom aj medzi sebou navzájom. Pomocou galérie a gánku, má rodina o sebe stály vizuálny prehľad a má k sebe rovnako blízko ako k prírode okolo seba.

 

Myšlienka prepojenia domu a prírody je pre návrh tohto domu prioritná. Snažili sme sa o vytvorenie miesta, kde sa dom vnára do svahu, kde sa príroda vnára do interiéru. Pergoly nad týmto medzipriestorom dopovedajú tvár stavby a zároveň vytvárajú súkromnú terasu určenú pre celoročné využitie. V súčasnej dobe je hľadanie jedinečnosti, lokálnosti, inakosti akousi protiváhou ku globalizácii. V architektúre je tento trend badať už od čias postmoderny. Moderný štýl sa vďaka nej očistil. Strohosť, univerzálnosť a jednotnosť sa zmenila na jednoduchosť vo vyjadrovacích prostriedkoch, ktorá však je odprevádzaná  lokálnosťou  a nadčasovosťou, a práve takýto dom sme sa snažili navrhnúť.

 

Zdroj: autor

 

 

 

 

 

 
Najnovšie články