Nízkoenergetický rodinný dom

 

Sútažný projekt

Autor :               Bc. Michal Barčiak

Vedúci práce :   Ing. arch. Oľga Janáková, PhD.

Miesto :             Námestie Slobody, Bratislava

Rok :                 2009/2010

 

KONCEPT HMOTY:

Budova je koncipovaná ako otvárajúca sa kvetina. Kvet v rozpuku predstavuje južná fasáda s okenicami  a veľkými zasklenými plochami. Južná fasáda nesie celkový prejav budovy. Jej ostatné fasády sú asketicky a prísne uzavreté do seba. Kompozícia budovy je podriadená využiteľnosti solárnych ziskov. Dom je zahladený do vnútra, do seba aby chránil svoje teplo, energiu. Budova je tvarovaná na základe optimálneho využitia priestoru  s ohľadom na estetické kvality a využiteľnosť. Preto má každý priestor iné rozmery nielen pôdorysné ale aj výškové.

DISPOZIČNÝ KONCEPT:

Základom dispozičného riešenia je vytvorenie  minimálneho priestoru pre 3 rodinu s optimálnym využitím prírodných zdrojov.

·         Eliminácia zdvojených priestorov ktoré vznikajú na základe funkčného delenia miestností.

·         Odstránenie skladových prvkov z miestností = nahradenie technickým a skladobným mezanínom.

·         Adaptácia vertikálnych komunikácii, rozmerová adaptácia, schodisko je ako komunikácia prispôsobené priestorovým rozmerom

 

TZB KONCEPT :

Všetko potrebné technické vybavenie je sústredené do priestoru mezanínu. Mezanín sa nachádza pod celým 1.podlažím budovy. Je prístupný z interiéru budovy cez podlahu, rovnako aj z interiéru aj po jej obvode. Kapacitne previsuje skladobnú potrebu a preto je zhruba 1/3 kapacity využívaná ako priestor pre uloženie interiérového mobiliáru. Tým sa vytvára variabilný priestor.

 

ENERGO KONCEPT :

Základom vytvorenia trvalo udržovatelnej klímy budovy je  aplikovanie inteligentného vetrania. Hlavný princíp spočíva vo vytvorení vzdušného kanála pod úrovňou terénu, korím prichádza do budovy pred pripravený vzduch. Ktorý už nie je potrebné ochladzovať/zohrievať z teplotných extrémov z exteriéru.

ZIMA: Vzduch je nasávaný cez vzdušný kanál do technického medzi priestoru. Tu je čiastočne ohrievaný a až potom je nasávaný do obytných priestorov. Prúdenie vzduchu na 2.podlažie zabezpečuje vertikálny vzduchovod. Vzduchovod je súčasťou akumulačného vertikálneho prvku, ktorý absorbuje a akumuluje teplo s krbu. Ohrievaním vzduchu vo vzduchovode vzniká jeho pohyb ktorý zabezpečuje nasávanie čerstvého vzduchu z medzi priestoru vzduchového kanála. Opotrebovaný vzduch je odvádzaný pri hrebeni strechy.

LETO: Vzduch je do budovy privádzaný z tône „mini lesa“ na pozemku podzemným kanálom. Vzduch je nasávaný z prostredia s vyššou vlhkosťou a je ochladzovaný pod zemou. Vzduchový kanál ústi do budovy v technickom medzi priestore. Odtiaľto je nasávaný do obytných priestorov. Nasávanie vzduchu zabezpečuje vytvorenie podtlaku v prevetrávanej časti strechy s presklením.

 

Zdroj: autor

 

 

 

 

 
Najnovšie články