Rodinný dom, Devínska Nová Ves

 

Ateliérová tvorba I. STU SvF

Autori :            Patrik Michna

Vedúci práce:  Ing. Stanislav Vanek, prof. Ing. arch. Miloslav Mudrončík

Miesto :           Devínska Nová Ves, Bratislava

Rok :               2011/2012

 

Rodinný dom je situovaný v okrajovej časti hlavného mesta, na sídlisku Devínska Nová Ves, ktorá poskytuje voľný priestor pre návrh (žiadne obmedzenia okolitou zástavbou – nenachádzajú sa tu objekty ktoré by domu tienili, množstvo zelene). Dom sa nachádza na nároží dvoch ulíc smerom ku ktorým sa uzatvára a naopak v zadnej časti domu kde je záhrada s bazénom poskytujúca súkromie. Dispozičné riešenie domu je navrhnuté tak, že nočná časť je orientovaná na východ z čoho vyplýva že denná je orientovaná na západ. Toto dispozičné riešenie je ideálne z hľadiska izolácie. Na pozemku sa zachovala zeleň ktorá podporila atmosféru v záhrade. Bazén je na pozemku situovaný tak že rešpektuje pôvodnú zeleň pozemku.

 

Dom je kompozične hmotovo gradovaný, konzola pôsobiaca odľahčujúco ma prispieť k dojmu členitej hmoty a zároveň je najvýraznejším akcentom celého domu pretože je obložená drevom. Odtieň je prispôsobený okoliu. Fasádu domu pokrýva hladká biela omietka ktorá zdôrazňuje proporčnosť celého objektu. Na fasáde sa objavuje viacero typov okien, v miestach kde bolo potrebné dosiahnuť najlepšie preslnenie boli použité bezrámové presklené steny, na vrchnom podlaží dominujú francúzske okná. Kompozičná os domu vyjadruje v dispozícii najpraktickejšie riešenie komunikácie ktorou možno čo najefektívnejšie prejsť naprieč domom. Terasa pôdorysne dopĺňa základnú hmotu primárnej koncepcie z čoho vyplýva, že konzola ponúka zastrešenie veľkej časti terasy, pričom sa tu ponúka možnosť využitia priamych slnečných lúčov (opaľovanie sa pri bazéne). Podlaha terasy je navrhnutá z exterérových drevených parkiet ktoré sú odtieňom podobné obkladu. Toto riešenie rodinného domu má všetky predispozície pre plnohodnotný život mladej rodiny.

Zdroj: autor

 

 

 

 
Najnovšie články