Rodinný dom, Kežmarok

 

Ateliérová tvorba, SvF

Autori :            Martin Vilk

Vedúci práce : Ing.Kristína Vargová, PhD.

Miesto :           Kežmarok

Rok :               2011/12

 

Jedná sa o novostavbu projektovanú do katastrálneho územia okresu Kežmarok. Územie sa nachádza v novovybudovanej lokalite s účelom stavby rodinných domov.  Táto oblasť disponuje veľmi dobrou polohou vzhľadom na občiansku vybavenosť, ako aj krásny výhľadom na scenériu Vysokých Tatier. Parcela má plošnú výmeru 992 m². Celková zastavaná plocha pozemku je 430,57 m². Objekt je do pozemku začlenený čo najefektívnejším a zároveň najestetickejším spôsobom, tak aby bol minimalistický štýl stavby maximálne citeľný. Dom je navrhnutý pre štvorčlennú rodinu. Je priestranný, nachádza sa tu mnoho presklených plôch, čo zabezpečuje úchvatné presvetlenie a samozrejme výborné  prevetranie domu. Rozmiestnenie izieb je koncipované podľa typologických zásad. Hlavný vstup sa nachádza približne v strede objektu a je orientovaný na východ. Nosný systém stavby tvoria základové pásy. Obvodové murivo je hrúbky 450 mm z pálenej tehly. Priečky sú hrúbky 125mm. Celý dom je zateplený. Strop tvorí železobetónová  doska hrúbky 150 mm.  Strecha je plochá, vyspádovaná.

 

Zdroj: autor

 

 

 

 

 
Najnovšie články