POLYFUNKČNÉ OBJEKTY
Polyfunkčný dom – Žilinská ulica, Bratislava

 

STU FA

Autori :            Tomáš Tholt

Vedúci práce:  Ing. Arch. Lukáš Šíp, PhD.

Miesto :           Žilinská ulica, Bratislava

Rok :               2010/2011

 

Čítajte viac...
 
Design centrum

Diplomová práca 

Autor :    Daniela Čepčeková     

Vedúci diplomovej práce : Ing.arch. Andrej Alexy    

Miesto :  Einstainova ulica, Bratislava

Rok :      2009  FA - STU

 

Čítajte viac...
 
Františkáni - Miesto stretnutí_1.cena

 

Architektonická súťaž

Autori :  Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. Martina Tibenská,

               Ing. Robert Tóth, Ing. arch. Miroslav Pavle, Ing. Miroslav Prešinský, PhDr. I. Štasel

Miesto : Bratislava, Františkánske námestie

Rok :     2010

 

Čítajte viac...
 
Business centrum, Zimný pristav

 

 

Diplomová práca 

Autor :  Tijana Petrović           

Vedúci diplomovej práce: Prof. Ing. Imrich Tužinský, PhD.

Miesto : Zimný prístav, Bratislava

Rok :     2009

 

Čítajte viac...
 
PESCAN galéria

Architektonická štúdia 

Autori :  Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Ján Droždiak,

             Ing. arch. Miroslava Gašparová, Ing. arch. Matej Grébert 

Spoluautori: Ing. Peter Cibulka, Ing. arch. Juraj Česelský

Miesto : Piešťany

Rok :     2008

 

 

Čítajte viac...
 
VELERO Polyfunkčná obytná štruktúra

Diplomová práca 

Autor :    Katarína Robeková   

Vedúci diplomovej práce : Doc. Ing.arch. B.Budkeová, Phd.    

Miesto :  Zimný prístav, Bratislava

Rok :      2009  FA - STU

 

Čítajte viac...
 
Apartmánové domy, Štrbské pleso

Architektonická štúdia 

Autori :  Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Ján Droždiak,

 Ing. arch. Miroslava Gašparová, Ing. arch. Matej Grébert 

Miesto : Štrbské pleso

Rok :     2006

  

Čítajte viac...