TRANZIT – experimentálna galéria a ateliéry

 

 

 Diplomová práca

 Autor :   Kristína Bobušová

 Vedúci diplomovej práce : Mgr.art. Martin Uhrík, PhD.

 Miesto : Bratislava, Zlaté piesky

 Rok :     2009

  

 

 

 

 

 

_Súčasný stav

Galéria Tranzit sa súčasnosti nachádza v areáli Zlatých pieskov, v bývalej betonárskej fabrike.

Jej výhodou sú veľké priestory, ktoré tvorí viacero miestností. Ich rôzne veľkosti umožňujú vystavovanie v rôznych podobách, naraz môže vystavovať viacero autorov a jednotlivé časti môžu byť rôzne stvárnené. Okrem jedinečných priestorov a nízkych nákladov, ktoré sú potrebné na vystavovanie je pre umelcov výhodná spolupráca galérie a ateliérov. Mladí umelci tak za pomoc pri udržiavaní priestorov okrem poskytnutého ateliéru majú možnosť vystaviť svoje diela priamo v Tranzite.

 

_Filozofia

Zlaté piesky sú špecifické hlavne svojou polohou na okraji Bratislavy, čo má nepriaznivý vplyv na návštevnosť tejto oblasti, aj keď určitým celoročným lákadlom je nákupné centrum vedľa galérie. Galéria samotná má skôr súkromný charakter, nie je to komerčný typ galérie, preto aj jej vplyv na túto oblasť je v súčasnosti minimálny. V lete dominuje ako dôvod, za ktorým sem ľudia prichádzajú jazero a v zime je návštevnosť celej oblasti podstatne nižšia. Ak sa má stať galéria navštevovanejšou a známejšou, prvým krokom by mohla byť nová, viditeľnejšia poloha, keďže súčasný pozemok je znehodnotený novou prístavbou obchodného centra.

 

_Koncept

Urbanistický koncept vychádza zo snahy začleniť galériu do života tejto zóny vytvorením móla, ktoré vedie od parkovísk a zastávok MHD až k jazeru. Tvorí ho systém drevených plošín a plôch zelene, ktorých tvar je odvodený z tvaru pozemku galérie – zaoblený trojuholník. Uprostred je menšia vodná plocha, ktorá narúša kompaktnosť promenády a upozorňuje tak na navrhované objekty galérie a ateliérov. Jednotlivé hmoty rovnako vychádzajú z pôdorysného trojuholníkového tvaru, čo korešponduje s riešením urbanizmu. Posuny objektov, prieniky hmôt a zapustenia narúšajú monotónnosť objektov. Farebne, tvarovo a materiálovo objekt galérie a objekt reštaurácie s ateliérmi na seba nadväzujú, majú pôsobiť ako objekt prerušený promenádou, čo navodzuje spôsob ukladania dlažby v prechode od galérie k ateliérom.

 

_Architektúra

Nové objekty sú v štúdii vo väčšej vzdialenosti od obchodného domu, návrh využíva fakt, že celá oblasť má jedného majiteľa a je teda možné využiť všetky okolité plochy, keďže pozemok, ktorý je obklopený obchodným centrom je pre galériu nevyhovujúci. Ako základňa klinového tvaru nových objektov sa galéria dostáva do centra pohybu ľudí a stáva sa súčasťou promenády. V novej polohe je viditeľná aj od cesty a je teda väčšia pravdepodobnosť, že stúpne jej návštevnosť a viacero ľudí ju zaregistruje aj bez väčšej reklamy. Galéria je teda výraznejšia, má dve podlažia a hmotovo je riešená tak, aby nadväzovala na nižšie objekty ateliérov a reštaurácie ale zároveň tak, aby zostala tvarovo súčasťou promenády. Ateliéry sú spojené s reštauráciou. Tá okrem toho, aby prilákala viac návštevníkov a zabezpečila stravovanie pre ateliéry a organizované workshopy je v súčasnosti funkciou, ktorá v okolí Zlatých pieskov absentuje. Reštaurácia sa systémom drevených terás napája na drevenú promenádu a tvorí tak jej súčasť. Ateliéry sú sprístupnené spoločnou chodbou a uprostred je modul vyčlenený na spoločenskú miestnosť, prácu, relax a kuchynku. Jednotlivé ateliéry sú dosvetľované svetlíkmi, čo umožňuje ich členenie, prípadne prácu viacerých umelcov na väčších projektoch. Z každého ateliéru je zabezpečený kontakt s exteriérom na južnú, rušnejšiu stranu, a zo spoločenskej miestnosti na severnú súkromnejšiu terasu. Južná spájajúca chodba okrem komunikačného systému zabezpečuje aj pasívne solárne zisky. Orientácia ateliérov dlhšou stranou kopíruje navrhovanú komunikáciu ktorá vychádza z novej prístavby obchodného domu. Mala by slúžiť skôr pre peší pohyb, počas ktorého by boli ateliéry vnímané ako súčasť drevenej podnože, ktorá prechádza ku galérii a pokračuje až k jazeru.

Samotná galéria je prístupná z promenády. Vstupný priestor je otvorený s recepciou a šatňou. Odtiaľ sa vchádza do foyeru a prvých výstavných priestorov. Galerijné priestory sú rôznorodé, s možnosťami variabilného usporiadania expozícií.

 

_Plošné ukazovatele

Súčasná plocha výstavných priestorov Tranzitu je približne 1200 m ². V návrhu mali byť tieto priestory zväčšené okrem výstavných plôch aj o plochy skladov. Výstavné priestory majú v štúdii plochu cca.3000m²+400m² variabilná sála na medziposchodí. Sklady na prízemí majú pomerne malú plochu – cca. 620m², no rovnako ako prízemie môže aj poschodie využívať časť priestorov ako sklady podľa potreby.

 

Zastavaná plocha galérie:2960m²

Zastavaná plocha ateliérov a reštaurácie:3150m²

Podlažnosť galérie: 2 podlažia výstavných priestorov (1 podlažie galérie = 2 štandardné podlažia – vstupné priestory, workshopy)

Podlažnosť ateliérov a reštaurácie: 1 (svetlá výška priestorov 3,0~4,5m)

 

 

 

Zdroj: autor

 

 

 
Podobné článkyNajnovšie články