Science Center, Bratislava

 

Autor :               Zuzana Keruľová

Vedúci práce:      -

Miesto :            Trnavské mýto, Bratislava

Rok :                2011-2012

 

FILOZOFIA ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA:

Filozofia, z ktorej vychádza konečné tvarové riešenie budovy je vír informácií, faktov

a javov, ktoré si môžu návštevníci Science Centra overiť a vyskúšať. V pohľade

zhora pripomína budova vyabstrahovaný vír, ktorý je rozložený v horizontále.

Prvotnými faktormi návrhu bola lokalita, čo najlepšie využitie daného pozemku,

vytvorenie funkčného verejného priestoru a dominanty tejto lokality. Dôležitú úlohu

zohrala Filiálka TEN-T, ktorá je situovaná v podzemných podlažiach riešeného

územia.


 

VYUŽITIE POZEMKU :

Pôdorysný tvar bol odvodený od tvaru pozemku a postupne

upravovaný do finálneho štádia.

 

VEREJNÝ PRIESTOR:

Ďalšou prioritou bolo vytvoriť čo najlepšie využitie partera

a prepojenie navrhovanej stavby s okolím, ktoré bolo riešené zdvihnutím niektorých

častí budovy, čo umožnilo vytvoriť nedelený verejný priestor.

 

Zdroj: autor

 

 


 
Najnovšie články