Dom čítania – Rubico Library

 

Ateliérová tvorba

Autor :  Gabriel Ciglan

Vedúci  práce : Doc. Ing. arch. Marína Heliová , CSc.

Miesto : Nabělkova ulica , Bratislava – Karlova Ves

Rok :     2010

 

 

 

Riešene územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava IV. Pozemok je situovaný v lokalite Karlova Ves medzi ulicami Nabělkova a Adamiho. V súčasnosti je pozemok nezastavaný, s udržiavanou zeleňou. Nachádzajú sa na ňom rastlé ihličnaté stromy borovice  čiernej, brezy bradavičnatej ako i stromy náletovej zelene. V jeho najbližšom okolí sa nachádzajú  bytové domy 4, 6 - 9 podlažne a 3 podlažný objekt, pôvodne slúžiaci pre potreby telekomunikácii. Parcela je dopravne prístupná z Nabělkovej ulice.

 

Filozofia:

Vychádzajúc z motta  čítať, študovať, zažiť som sa rozhodol pre inšpiráciu Rubikovou kockou. Mojou filozofiou bolo dosiahnuť inteligentné využitie voľného času. Miesto, ktoré svojím konceptom dokáže uspokojiť  človeka túžiaceho ako po štúdiu tak i po kultúre.

 

Urbanizmus:

 Vzhľadom na nedostatok zelene v celom okolí  a zvolením zámeru, zachovať z nej čo najviac, vyhovoval hmotový koncept kocky. Terén z hľadiska výškovej štafáže je neobvykle strmý, no vyhovujúci na zachovanie dojmu členenia pozemku. Prepojenie pozemku s okolím som zabezpečil z príjazdovej  širokým nástupným schodiskom s výťahom pre vozíčkarov , ako i samostatným schodiskom a rampou z JZ strany od bytoviek.  Na pozemku som vytvoril malý park s lavičkami ako priestor s účelom relaxu, kde sú dostatočne veľké zelené plochy vhodné na posedenie ako i na športové typu hádzanie lietajúceho taniera atď.  Zo SZ strany budovy som navrhol terasu , ktorá patrí k libresu.  Pri navrhovaní zelene som sa volil skôr nižšiu zeleň prípadne vyššiu zeleň s nízkou dorastovou schopnosťou, aby som zabezpečil tieň ale nebránil vo výhľade  z prístupovej cesty.

 

Architektúra:

Pre dostatočné presvetlenie a zabezpečenie intimity  som sa rozhodol pre sklenenú pred sadenú fasádu, ktorá mala dvojité opodstatnenie. Ako prvé môžete vidieť na pohľadoch prípadne perspektívach som sa rozhodol pre vzor ,ktorý je vytvorený ako farebne tak i priehľadnosťou materiálu.  So zakomponovaním  fotovoltaických článkov som zabezpečil čiastočnú sebestačnosť z energického hľadiska budovy. Fasáda ako i  nemurované steny  interiéri sú riešené ako sklené stena s elektronickou fóliou čím sa dá kontrolovať transparentnosť . Na každom podlaží od  1.NP – 4.NP  sú znížené stromy na rozvody vzduchotechniky, vodovodných rozvodov, elektriky.

 

Konštrukcia:

Konštrukčný nosný systém budovy som zvolil skelet, ktorý sa drží modulu osového rozloženie 6m až 8,4 m.  Celá budova má 5 podlaží, 4NP a 1 PP. Celá budova je riešená tak, že v prípade potreby  je prispôsobená bezbariérovému riešeniu od výťahu až po rampy či bezprahové riešenie dverí.

 

Dispozícia:

V 1.PP sú parkovacie miesta ( 20 ) , dielňa, zázemie pre správcov, TZB, a jadrá výťahu.  

1.NP sa nachádza informačné centrum, úložný priestor skriniek, WC (ktoré sa opakuje v jadre na každom podlaží), libreso, výstavný priestor, ktorý je variabilný a umožňuje všestranné využitie napr. ako galérie, sklad a zázemie pre personál libresa a informačného centra.

2 NP ponúka priestory prezentácii a zhromažďovania ako univerzálnu sálu, bibliofil a audiovizuálne a ich zázemia.

3.NP je vybavené knižnicou s voľným výberom pre deti, elektronickým katalógom, depozitným skladom a zázemím s možnosťou pohostenia.

4:NP je sídlom voľného výberu beletrie so študovňou, administratívy (kancelária riaditeľa, kancelária sekretárky, zasadačka) s ich hygienou a zázemím pre personál.

Vykurovanie je zabezpečené kotolňou v 1PP.  Horizontálne komunikácie sú zabezpečené schodiskom a jedným výťahom pre hostí umiestnením v presklenom átriu , ktoré sa tiahne od 1.NP po 4.NP a druhým nákladným výťahom na prepravu tovaru do libresa ,fondov a mobiliáru.

 

 

Zdroj: autor

 

 
Najnovšie články