Krajinný areál rekreácie – TETRIS

 

Diplomová práca 

Autor :   Zuzana Petrasová

Vedúci diplomovej práce : Csc prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.

Miesto : Bratislava, Petržalka

Rok :     2010

 

 

 

Diplomová práca je zameraná na riešenie špecifického krajinného areálu rekreácie, ktorý je určený na aktívny relax, čiže šport a športové hry. Je to rozlohou veľký, verejne prístupný športový areál s celoročnou prevádzkou. ,,Pohybová rekreácia je súčasť telesnej kultúry, ktorá má za úlohu rozvíjať tie formy telesnej výchovy a športu, ktoré svojimi prostriedkami prispievajú k regenerácii telesných a duševných síl človeka, k upevneniu jeho zdravia a ku zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti.“

Dnešnej Bratislave chýba spojenie s vodou, mesto Dunaj využíva minimálne, chýbajú verejne prístupné priestory v kontakte s riekou určené na rekreáciu . Dôležité je riešiť dve veci, ako veľké množstvo vody previesť bezpečne mestom a zároveň ako vodu zdržať na území, aby sme ju mohli využiť a viac zhodnotiť územie.

Filozofia riešenia a kompozičné usporiadanie

            Keď som uvažovala nad konceptom riešenia športovo-rekreačného areálu, uvedomila som si, že na danú problematiku musím začať pozerať schematicky. Hlavnou náplňou je šport. Prvá myšlienka, ktorá ma napadla bola, že môj areál je akousi veľkou hracou plochou, ktorá musí vyhovovať potrebám ľudí s rôznymi záujmami, z rôznych vekových kategórií, oboch pohlaví, musí byť vhodná pre milovníkov extrémnych športov, ako aj rekreačných bežcov. Toto všetko športový areál musí spĺňať, inak nemá význam vybudovať ho do takých rozmerov. Najdôležitejšou sa stala teda pre mňa náplň areálu , nasledovali úvahy o vhodnom rozmiestnení jednotlivých športovísk, a samozrejme údržba areálu.  Usporiadanie športovísk musí byť jednoduché prehľadné, aby sa ľudia mohli ľahko medzi nimi na takej rozsiahlej ploche premiestňovať a aby sa dali vzdialenosti prekonať pešo, na bicykli, športovom plavidle, pretože doprava a záchytné parkoviská sú situované pri troch hlavných vstupoch.

Len jedna výnimka je povolená a to pri hlavnom vstupe do parku, je povolený vjazd automobilom telesne postihnutých alebo imobilných ľudí, z dôvodu umiestnenia hracích plôch aj pre nich v blízkosti vybavenosti parku. Sú to aktivity ako boccia, stolný tenis, petanque.  Pri pohľade z vtáčej perspektívy teda toto územie vo mne evokuje dobre organizovanú hraciu plochu. Najlepšie organizovaná hracia plocha aká ma napadla, je šachovnica. Hlavné príjazdové komunikácie končiace pri vstupoch do parku sú na seba takmer kolmé, ta som sa rozhodla podporiť toto už existujúce usporiadanie a komunikácie parku som viedla rovnobežne s nimi. To samozrejme vytvorilo príliš pravidelný raster, čo pôsobilo nezáživne . vtedy som si uvedomila, že potrebujem pravidelnú štruktúru, ktorá do seba zapadá. 

Ďalšou mojou inšpiráciou sa stala hra tetris, kde všetky kompozičné prvky do seba musia dokonale zapadnúť, aby vytvorili celkovú plochu.  Keďže hlavné slovo v tomto území má voda , jej línia jednoznačne dominuje pravidelnému rastru komunikácií a vytvára dokonalý kontrast prírodných a umelých tvarov. Nasledovalo vyskladanie jednotlivých funkčných plôch v zmysle filozofie ,, tetris“ že všetko do všetkého zapadá. Vznikla rôznorodá mozaika lúčnych zakvitnutých trávnikov, pobytových lúk, určených na hru  alebo relax,  plôch ktorá vytvára vzrastlá zeleň svojim usporiadaním podčiarkujúca pravidelnosť komunikácií a vytvárajúca zaujímavé priehľady v parku , ktoré tvoria dominantné prvky, ako napríklad lezecká stena, vodné hry, pirátska loď s funkciou detského ihriska, zorbingový areál, či grafity steny ohraničujúce extrémny park pre tých najodvážnejších. Atmosféru večer vytvárajú zaujímavé svietidlá ktoré svojou neprirodzenosťou kontrastujú prírodnému výberu pôvodnej vegetácie z druhov tvoriacich vegetáciu spoločenstva lužného lesa.

Usporiadanie jednotlivých plôch parku som sa snažila oživiť potvrdením motívu vody a jednotlivé časti som venovala formám vody v prírode a jej vlastnostiam. Nachádzame tu časti, evokujúce kvapky vody, alebo dažďové prúdy, vegetácia vytvára na niektorých miestach dojem vlnenia hladiny, ked do vody hodíme kameň a samozrejme hlavná promenáda po oboch stranách hlavnej kompozičnej línie, ktorú tvorí vodný kanál sa dá dosiahnuť a vychutnať si z navrhovanej  promenády.

 

 

Zdroj: autor

 

 
Podobné článkyNajnovšie články