KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA
Vodné záhrady

 

Diplomová práca

Autor :  Blanka Ondrušová

Vedúci diplomovej práce : Csc prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.

Miesto : Bratislava, Petržalka

Rok :     2010

 

Čítajte viac...
 
Krajinný areál rekreácie – TETRIS

 

Diplomová práca 

Autor :   Zuzana Petrasová

Vedúci diplomovej práce : Csc prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.

Miesto : Bratislava, Petržalka

Rok :     2010

 

 

Čítajte viac...
 
revitalizácia vodného toku Rajčianka

 

 

Autori :   Michal Barčiak, Lucia Franeková, Katarína Godočíková, 

              Petra Kačmárová, Tereza Kupčuláková, Blanka Ondrušová

Miesto :  okolie vodného toku Rajčianka, Žilina

Rok :      2009

 

 

Čítajte viac...
 
KRAJINNÝ AREÁL REKREÁCIE – JUHOZÁPADNÝ KRAJINNÝ PÁS PETRŽALKA, BRATISLAVA

Diplomová práca 

Autor :   Petra Kačmárová

Vedúci diplomovej práce : Ing. arch. Eva Putrová, Csc

Miesto : Bratislava, Petržalka

Rok :     2010

 

 

Čítajte viac...