Hotel Viaggio

 

diplomová práca, STU FA

Autori :             Bc.Bálint Benko

Vedúci práce:   Doc.Ing.arch.Peter Daniel, PhD.

Miesto :            Námestie Slobody, Bratislava

Rok :                2010

 

Cieľom práce bolo navrhnúť v danej lokalite funkčný, kompaktný a estetický celok ktorý vyhovie nielen potrebám mesta ale svojou celkovou podstatou zapadne do existujúceho prostredia.Navrhovaný sedempodlažný trojhviezdičkový hotel, situovaný v širšom centre Bratislavy má za úlohu pozitívne dotvárať jestvujúcu zástavbu a oživiť charakter ulice. Hlavným symbolickým motívom je "cesta", ktorá bola nielen námetom na taliansky názov hotela Viaggio, ale premietla sa aj do architektonického návrhu budovy a jej minimalistického interiéru. Skladá sa z dvoch prevádzkových celkov, ktoré sú rozdelené do troch objektov. Najväčšia sedempodlažná hmota patri hotelovej časti, v ďalších dvoch sú priestory reštaurácie.

Objekty sú usporiadané tak aby v strede dispozície vytvárali malé átrium, odizolované od rušných ulíc. Interiér sa vyznačuje jednoduchosťou a čistými líniami. Materiálové a farebné riešenie podtrháva podstatu celkového návrhu. Napriek stiesnenému pozemku a regulativam daného územia sa podaril vytvoriť mestský hotel ktorý nielenže spĺňa elementárne požiadavky ubytovacieho zariadenia, ale svojim návštevníkom poskytne aj prijemné prostredie pre strávenie pobytu.


 

Zámer - filozofia stavby:

 

Cieľom návrhu je hmotovo doplniť existujúcu uličnú zástavbu a zaujímavo oživiť jej charakter.
Hlavná myšlienka vychádza zo slova cesta, ktorá znamená trasu návštevníkov využívajúcich služby tohto ubytovacieho zariadenia. Nesie ho nielen taliansky názov hotela ale cestu symbolizuje aj fasádny prvok v tvare kľukatej línie. Táto pomyseľná cesta pokračuje aj v návrhu minimalistického interiéru, v ktorom sa táto myšlienka ďalej rozvíja. Ostré línie ale aj kontrastné materiály poukazujú na rôznorodosť jednotlivých metropol.

 

Ubanisticko-architektonické riešenie:

 

Pozemok sa nachádza v širšom centre Bratislavy, čo je vhodné na umiestnenie takejto prevádzky. Hotel je umiestnení v prieluke medzi Nám. Slobody a Jozefskou ulicou. Hlavný vstup do objektu je z Nám. Slobody, z Jozefskej ulice je orientovaný vstup do reštaurácie. Orientácia budovy je S-J. Skladá sa z troch hmôt ktoré majú rozličné výškové členenie. Hlavná budova hotela má sedem podlaží. Táto podlažnosť nadväzuje na susediace domy Tak isto aj dvojpodlažná budova s podkrovím kopíruje líniu okolitej zástavby. Tieto dve hmoty spája jednopodlažný objekt. Ich vzájomná kompozícia vytvára vnútorné átrium.

 

Funkčná náplň - dispozično-prevádzkové riešenie:

 

Ubytovacia časť hotela sa nachádza v hlavej sedempodlažnej budove. Na prízemí sa nachádza recepcia a lobbybar. spolu s hygienickými zariadeniami. Na ostatných podlažiach nájdeme izby. 2 apartmány sú situované na najvyššom podlaží. V stredná časť objektu slúži reštauračnej časti. Z nej sa vieme dostať do átria, kde je navrhnuté vonkajšie sedenie, alebo schodnú na poschodie, na ktorom pokračuje časť reštaurácie so stolovaním a toaletami. Z tohto poschodia ešte vedie točité schodisko na terasu. Vďaka presklenej ploche z nej vidno o poschodie nižšie do reštaurácie. Terasa slúži ako fajčiarska časť. K hotelu patria aj podzemné podlažia slúžiace na parkovanie. Vjazd do garáží je z Nám. Slobody, a to pomocou auto výťahu. Hotel je bezbariérový, avšak vozičkárky majú obmedzený prístup na poschodie reštaurácie, keďže tam vedie iba schodisko.

 

 Pôdorys 1.NP

 

Stavebno-technické riešenie:

 

Keďže budovu bolo potrebné vtesnať do obmedzeného priestoru a nebolo možné aplikovať skeletový modul, konštrukcia je kombinovaná. Každá z častí je zvlášť dilatovaná kôli rozdielnym výškam. V objekte sa nachádzajú tri schodiská, z toho jedno požiarne. Ďalšie dve slúžia reštaurácii. Vertikálny pohyb zabezpečuje jeden výťah, ktorým sa hostia vedia dopraviť k izbám. Výťah je taktiež bezbariérový.

 

Zdroj: autor

 

 

 

 

 

 
Najnovšie články