EXPERIMENTÁLNA ARCHITEKTÚRA
URBÁNNY STRES ako nová komplexnosť

 

      

URBÁNNY STRES ako nová komplexnosť /  URBAN STRESS as new complexity

  Bratislava a rozmazané štruktúry, formy / Bratislava and blurred structures, forms

Diplomová práca

Autor :     Ladislav Bartko, Mgr. art.

Vedúci diplomovej práce:    Doc. Imrich Vaško, akad. arch.

Miesto :   Bratislava

Rok :       2010

 

Čítajte viac...