Prestrešenie nádvoria neogotického kaštieľa v Galante

Ateliérová tvorba 

Autor :   Zuzana Krajčiová

Miesto : Nádvorie neogotického kaštieľa, Galanta

Rok :     2008

 

 

 

Zámerom bolo vytvorenie prestrešenia, ktoré by nadväzovalo na historickú časť nádvoria a zároveň disponovalo modernými prvkami. Pôvodne koncipovaný pôdorys riešeného nádvoria - štvorcový - je symetrický nielen voči osi nádvoria ale zároveň aj kaštieľa. Ďalším podnetom k takto vytvorenému prestrešeniu nádvoria sa stali gotické klenby kaštieľa. Samozrejme, po regulácii vzhľadom na vzniknutý priestor som počet zbortených plôch, ktoré vypĺňali tento priestor, eliminovala k uspokojivému výsledku. Ďalším transformovaním pri postupnom vývine sa objekt podriaďoval okoliu - prírode, nakoľko je kaštieľ začlenený do parku, kde sa nachádza nespočetné množstvo druhov zelene. Chcela som nielen nadviazať na tento fakt, ale vtiahnuť samotnú zeleň z parku do nádvoria a tým dosiahnuť kontinuálny prechod. Použila som stromovité formy a implicitne som aplikovala ich základné parametre (pletivo – kambium a felogén, atď.). Na druhej strane som objekt jednoznačne diferencovala materiálom, konkrétne tyčovými prvkami tvoriacimi triagonálnu sieť, ktorá pozostáva z horizontál a vertikál prispôsobených organickému tvaru. V návrhu som sa snažila skĺbiť estetickosť, funkčnosť a statiku objektu. Tieto podnety mali vplyv na postupný vývoj hmoty. Chcela som dosiahnuť postupné formovanie na základe určitých podnetov tak, ako tomu je aj v prírode (napr. koreň stromu si hľadá vlastnú cestu, a aj od toho sa vyvíja forma). V mojom prípade boli velmi dôležité nasledovné

vplyvy: jedoznačne vymedzené územie, snaha o začlenenie zelene a štruktúry, a zároveň zabezpečenie kontinuálneho prechodu z každého vstupu z nádvoria do objektov, ....

Zdroj: autorská správa

 
Podobné článkyNajnovšie články