UNIMO

 

Realizácia

Autor :  Ing. arch. Martin Lepej, Ing. arch. Martin Bosík, Ing. arch. Robert Sekula

Miesto : neobmedzené - mobilný objekt , fotografie: Detva

Rok :    štúdia 2008 – 2009, realizácia 2009 - 2011

 


UNIMO je krajinný nomád, mobilný objekt koncipovaný na časovo obmedzené osídlenie najrozličnejších lokalít. Dimenzie a tvar vychádzajú z recyklovanej konštrukcie unimobunky. Jej originálne prerozprávanie v podobe 3 poschodovej vertikály s výklopnými fasádnymi panelmi dovoľuje návštevníkom objaviť a zažiť okolitú krajinu v nových pohľadoch.

UNIMO variuje prostredníctvom zásahov návštevníkov medzi introvertným čiernym monolitom a živou plošinovou vežou s mobilnými výklopmi. Zámerom autorov bolo zvýrazniť kontrast strohého čierneho exteriéru, dreveného interiéru a jej okolia. Osadenie vertikály UNIMO tak vytvára na akomkoľvek mieste landmark, bod záujmu a vie slúžiť ako intervenčný objekt pri kultúrnych akciách. Striedmy komfort UNIMO ale postačuje aj na strávenie predĺženého víkendu pre niekoľkých ľudí.

Projekt UNIMO vznikol z potreby autorskej slobody ako projekt bez klienta. Jeho cieľom sa ale postupne stalo zbieranie realizačných, logistických či komunikačných skúseností autorov.

 

UNIMO is a landscape nomad, a mobile object intended for colonization of different spaces. Dimensions and shape originated in it's construction recycled from an unified container. Unique is it's interpretation as a 3 story tower with pivoting facade panels, that allows the visitor to discover and enjoy new vistas of the surrounding landscape.

By visitor intervention UNIMO varies between an introvert black monolith and a lively platform tower with mobile elements. Author's intention was to emphasize this contrast of the stark black exterior, wooden interior and it's surroundings. Erection of the UNIMO object will look in most places like a landmark, a point of interest that can serve as an intervention object for cultural events. The moderate comfort of UNIMO is also enough to house several people for an extended weekend.

The UNIMO project begun as search for design freedom, a project without a client. In the end, it's goal shifted to earning realization, logistic and communication experience for it's authors.

 

Fotografie z výstavby:

 

 

 

 

 

 

 

 

designed: 2008 - 2009

built: 2009 - 2011

budget: 3.000€

floor surface: 17 m2

investor: authors

general contractor: authors

structural engineer: Ing. Jozef Poštulka

photography: M. Lepej, R. Sekula

website: www.unimo.sk

 

 

Zdroj: autori

Web: www.unimo.sk

 

 
Podobné článkyNajnovšie články