Bytový dom, Ivan Sedlák

 

Ateliérová tvorba, STU SvF

Autor :               Ivan Sedlák

Vedúci  práce :   doc. Ing. arch. Margita Kubišová, PhD.

Miesto:             

Rok :                2009/2010

 

Projekt bytového domu, je riešený nadštandardne. Parkovacie miesta k bytom sú samozrejmosťou a dve a viac áut v rodine nie je nič neobvyklé a preto  projekt počíta s 21 parkovacími miestami v 1.PP podlaží a so 19 parkovacími miestami na parkovisku situovaného zo severnej strany. Rozmery parkovacích miest vyhovujú súčasným trendom a sú dimenzované na rozmery luxusných a v súčasnosti veľmi rozšírených automobilov triedy SUV. Na prvom nadzemnom podlaží sa v polyfunkčnej časti nachádza posilňovňa s kapacitou  20 ľudí.

Kobky sú umiestnené na severnej strane prvého nadzemného podlažia a tak obyvatelia nebudú mat problém s uskladnením športového náradia a sezónnych vecí. Pretože je objekt riešený ako nadštandardný, na každom podlaží sa nachádza miestnosť pre upratovačku. Dispozície bytov sa riadia podľa  svetových strán a  priestory v bytoch sa rozčleňujú na spoločenskú a súkromnú časť.

 

 

Každý byt ma dve kúpeľne, pričom spálňa rodičov je spravidla napojená na

kúpeľňu rodičov. Ďalšia kúpeľňa slúži deťom. Spoločenské priestory tvorí obývacia izba jedáleň a kuchyňa. Tým vzniká miestnosť veľkej hĺbky, ktorú je zložitejšie presvetliť ,a tak je riešené oknami od podlahy s výškou 2,4 metra.

K zvýšeniu tepelnej pohody prispievajú podlahové konvektory s ventilátorom. O akustickú pohodu sa starajú vápenno - cementové tehly hrúbky 300 mm a podlahová izolácia z minerálnej vlny 40 mm. Obalovú konštrukciu budovy tvoria pórobetónové tvárnice  300 mm zateplené minerálnou vlnou 120 mm. Pre optimálne vlastnosti steny sú zvolené difúzne otvorené lepiace malty a povrchová omietka  a tým pádom je zamedzené kondenzácie vody v konštrukcii. Objekt spĺňa odporúčané normové požiadavky tepelnotechnické, akustické, protipožiarne.

 

Zdroj: autor

 

 

 

 
Najnovšie články