Green tower

 

Architektonická štúdia 

Autori :  Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Ján Droždiak,

 Ing. arch. Miroslava Gašparová, Ing. arch. Matej Grébert 

Miesto : Bajkalská ulica, Bratislava

Rok :     2007

 

 

Územie na ľavom brehu Dunaja od Starého mosta, až po Prístavný most a ďalej na východ, prechádza intenzívnym rozvojom. Vzniká tu nové mestské centrum s pestrou funkčnou štruktúrou. Projekt Green Tower nadvazuje na rozvoj územia medzi ulicami Bajkalskou, Gagarinovou, diaľničným obchvatom D1 a Prievozom. Toto územie s jestvujúcou infraštruktúrou a dopravným napojením ma obrovský potenciál pre funkčný rozvoj mestskej časti. Návrh je v súlade s tendenciou obohacovania funkčnej štruktúry o zariadenia služieb a mestskej vybavenosti s doplnkovými funkciami administratívy. Navrhovaný objekt tvorí výškový akcent pri vstupe do Ružinova z Prístavného mosta, Diaľnice D1 a od Slovnaftskej ulice. Green Tower bude tvoriť dominantu pre Bratislavskú tepnu – Bajkalskú ulicu v južnom smere a bude nadvazovať na modernú výškovú výstavbu na tejto ulici (Veže Polus City Center, TriVeže, plánovaná Olympia). Objekt je primárne orientovaný na vyjazd z prístavného mosta na Bajkalskú ulicu, zároveň však hmotové členenie veže rešpektuje širšie siluetárne vzťahy.

            Podnož tvorí materialový kontrast sklenej fasády komerčných prevádzok v podobe monochromatickej oceľovej fasády garážového domu. Vežu tvorí jednoduchý hranol so substrahovanou hmotou na rohoch. Účinok vybratí je podporený kontrastom medzi sklenenou fasádou a vrstvou slnolamov na južnej a západnej strane objektu. Na zatrávnenej streche garážového domu je navrhnutá letná spoločenská sála. Základom dispozície veže je komunikačné jadro s výťahovou halou a dvoma unikovými cestami s okružnou chodbou, ktorá sprístupňuje jednotlivé kancelárske jednotky. Vonkajšie steny tvorí akusticky utlmená, predsadená, zasklená fasáda. Na južnej a západnej strane je fasáda doplnená systémom slnolamov ktorý zvyšuje energetickú efektívnosť budovy a komfort najomníkov. Štandard kancelárskych priestorov bude na urovni A+. Zvolený konštrukčný modul umožňuje maximálne flexibilné využitie kancelárskej plochy.

 

Zdroj: compassatelier  

         autorská správa

 

 

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

 
Najnovšie články