Polyfunkčný mrakodrap EDGAR'S DREAM, New York

 

STU FA

Autori :            Bc. Štefan Hasička

Vedúci práce:  Ing.arch.ANDREJ ALEXY

Miesto :           Manhattan, New York

Rok :               2009/2010

 

Architektonické riešenie

Polyfunkčný mrakodrap Edgar's dream tvorí päťpodlažná podnož,  z ktorej vystupuje 61-podlažná veža. Tieto zahŕňajú 18 hotelových podlaží, 18 podlaží administratívy a 18 podlaží s bytmi. Hotelové podlažia sú dispozične rozdelené na každom podlaží na časť ubytovania fashion hotela a časť študentského hotela. Veža má celkom štyri technické podlažia, oddeľujúce jednotlivé funkcie po 18 podlažiach. Horné tri podlažia patria panoramatickým prevádzkam. V návrhu bolo celkovo použitých 23 štandardných výťahov pre 13 osôb a tri nákladno-evakuačné. Časť študentského hotela je opláštená studenou prevetrávanou fasádou, zbytok veže dvojplášťovou kazetovou fasádou s integráciou fotovoltických článkov.

Urbanistické riešenie

Urbanistické riešenie spočíva vo vytvorení exponovanej spevnenej plochy prekrývajúcej výjazdy z Battery tunela. Tento otvorený priestor je komponovaný tak, aby vytvoril pešie napojenie mrakodrapu na Battery park. Peší chodník začína na juhu na úrovni terénu podchádzajúc novú ventilačnú stanicu, štylizovanú do tvaru brány. Nad otvorením tunela sa pomaly začína dvíhať tak, aby bola dodržaná podjazdná výška. Jeho stúpanie končí na úrovni 2.NP navrhovaného mrakodrapu. Následne sa pešia komunikácia rozvetvuje a vytvára predpolie mrakodrapu umocnené gradovanými vodnými plochami.

Zdroj: autor

 

 

 
Najnovšie články