Verejné komunikačné centrum

 

Atelier M II.  STU FA

Autori :             Peter Sálus

Vedúci práce:  Ing.arch.P.Nahálka CSC.

Miesto :           Tyršovo nábrežie, Bratisalava

Rok :                2010/2011

 

Tyršovo nábrežie je v dnešnej dobe len sezónne vužívaným územím. avšak táto parcela má obrovský celoročný potenciál nielen kvôli bezprostrednej blízkosti hladiny Dunaja, ale aj vďaka priľahlému sadu Janka Krála.Dostatočné rozptylové plochy umožňujú navrhnúť kongresové centrum(kap.680 os.) s viacúčelovou sálou, stravovacím zariadením, galériou a posluchárňami. Vzhľadom na výhodnú polohu na tepne pešej a cyklistickej trasy by prilákalo mnoho návštevníkov nielen za umením vzdelaním či kultúrou, ale aj panorámou  starého mesta spoza Dunaja.

Verejné komunikačné centrum situované v tejto oblasti je napojené na viedenskú cestu s parkovaním v podzemí(220miest). Odstavené lode(abstrakcia vraku) na nábreží boli inšpiráciou pre návrh fasády (corten steel) ako tvarovo tak aj farebnosťou.n “náhodne” usporiadané otvory presvetľujúce dispozíciu vytvárajú hru svetla v interiéry, naproti presklená čelná fasáda poskytuje výhľad na hrad z každého podlažia.

 

Zdroj: autor

 

 
Najnovšie články