WORKSHOPY
LIVEPARK

LIVEPARK - Malacky zažijú multimediálnu sobotu

Do Malaciek v polovici októbra zavíta multimediálne a multižánrové podujatie LIVEPARK. Ide o nový koncept, ktorý v sebe mieša zážitky, kultúru ale aj prednášky a hudobnú produkciu.
LIVEPARK sa uskutočni v sobotu 15.10.2011 od 14:00 v priestoroch Kina a Spoločenského domu.

V hlavnom programe získate možnosť zažiť africkú Ugandu prostredníctvom fotografií a autorského rozprávania Róberta Melichera, ktorý porozpráva o MIESTE kde sa ti zmení SVET.
Po horúcej Afrike vám Michal Šturc, špecialista na gurmánsku kávu, ktorý kvôli nej prešiel 42 krajín v  Európe, Južnej a Strednej Amerike, Ázii, USA, Karibiku, Austrálii, Novom Zélande či Francúzskej Polynézie priblíži svet kávy a vysvetlí, že nie je káva ako káva.

Oboznámime vás  s ekologickým združením EkoJany  pôsobiacom v Moravskom sv. Jáne. EkoJany  je skupinka dobrovoľníkov, ktorí vo svojom voľnom čase nemajú problém chytiť sa lopaty a bez nároku na honorár spraviť niečo, čo nášmu prostrediu a aj nám prospeje. V minulosti organizovali akcie s názvom “Vyčistime naše lesy”, dokonca sa pustili aj do zreštaurovania a opravy Studienky v Moravskom Sv. Jáne. Cieľom aktivistov EkoJany je ukázať ľuďom to, že je potrebné starať sa o čistotu nášho okolia. Že je potrebné posunúť myslenie ľudí o poriadny kus ďalej.  Ukázať, že sa s tým dá niečo urobiť a že stačí len chcieť. kedy to všetko začalo a hlavne, že to má ZMYSEL.

 

Čítajte viac...
 
Build it smART! program workshopu

Build it smART je medzinárodné podujatie, ktoré pozostáva z dvoch častí: prednášok na pôde STU v Bratislave a študentského architektonického workshopu. Výsledkom budú návrhy a nápady na nové využitie budovy bývalých Hurbanovych kasární. Študenti z Európy a Slovenska sa budú 10 dní zaoberať touto témou v spolupráci s významnými slovenskými architektmi. Výsledné práce budú predstavené verejnosti vrámci putovnej výstavy a taktiež na našej internetovej stránke.

V čase trvania workshopu bude v priestoroch Hurbanovych kasární prebiehať sprievodná výstava priemyselných dizajnérov zo Slovenska a Českej Republiky.
Všetky prednášky a akcie nachádzajúce sa v programe sú verejné.

 

 

Čítajte viac...
 
15. Letná fotoškola Domu fotografie 2011

015. JUBILEJNÝ ROČNÍK LETNEJ FOTOŠKOLY DOMU FOTOGRAFIE 2011 bude prebiehať od štvrtka - 7. júla do nedele - 17. júla 2011 pri Dome fotografie a Liptovskej galérii P.M. Bohúňa (www.galerialm.sk) v meste Liptovský Mikuláš (www.liptovskymikulas.sk). Festival sa uskutoční vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. Cieľom projektu je výchova umením - fotografiou, ako i vytvorenie voľného fotografického fóra pre domácich a zahraničných fotografov, kurátorov, novinárov, kritikov a verejnosti prostredníctvom dielní, seminárov, konzultácií portfólií, diskusií a výstav.

15. ROČNÍK LETNEJ FOTOŠKOLY DOMU FOTOGRAFIE ponúka 12 intenzívnych fotografických dielní

v rôznych žánroch a témach pod vedením renomovaných fotografov. Triedy a ubytovanie budú lokalizované v partnerskej organizácií - Strednej odbornej škole polytechnickej v Liptovskom Mikuláši (www.polytechnika.sk).

Maratón večerných SEMINÁROV A PREDNÁŠOK pre účastníkov a širokú verejnosť bude prebiehať v termíne 8.7.-12.7.2011 (piatok - utorok) v čase 18.30 - 21.30.

KONZULTÁCIE PORTFÓLIÍ pre profesionálov, neprofesionálov, študentov a širokú verejnosť budú prebiehať 12.7.-14.7.2011 (utorok - štvrtok) v čase 10.00 - 17.00 vo Veľkej sále a Historických sálach Liptovskej galérie P.M. Bohúňa.

 

Čítajte viac...
 
Malý kultúrny priestor v meste

 

 

 

Koncom minulého roka sa v Košiciach uskutočnil workshop, ktorého cieľom bolo vytvorenie experimentálneho objektu slúžiaceho na podporu kultúry v meste. Výsledkom  projektu je Malý kultúrny priestor v meste, ktorý bol predmetom bol vytvorený na základe výskumu z možností použitia ekologicky neškodných, alebo ideálne recyklovaných materiálov.

Projekt chce ukázať možnosti spojenia profesionálnej umeleckej tvorby v súčasnej architektúre s využitím alternatívnych materiálov. Vie sa prispôsobiť prostrediu, v ktorom má byť postavený a svojou nápadnosťou a tvarom reprezentuje alternatívne využitie druhotných materiálov.

 

Čítajte viac...
 
Letný kurz Build it smART

 Best Bratislava a združenie Archzone vás pozývajú na prednášky letného kurzu Build it smART a workshop Impulse!

Dvojtýždenný medzinárodný kurz sa bude konať v Bratislave v čase od 26. júna do 6. júla 2011. Témou kurzu sú nové trendy  v oblasti navrhovania budov. Je rozdelený na dve časti – na workshop a prednášky.  Prednášky budú otvorené pre širokú odbornú i laickú verejnosť a ich garantom je prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. Workshop je zameraný na tému konverzie Hurbanovych kasární. Jeho garantom je bývalý hlavný architekt mesta Hamburg Dipl. Ing. Peter Gero a zúčastní sa ho 22 študentov z európskych technických univerzít, ktorí budú pracovať spolu s 18-timi študentmi zo Slovenska pod vedením osobností architektonickej scény.

Kurz nadväzuje na každoročnú tradíciu kurzov organizovaných študentskou organizáciou Best (Board of European Students of Technology). Je to nezisková, apolitická organizácia, ktorá v Bratislave funguje už od roku 1992. Jej hlavným zámerom je poskytovať doplnkové vzdelanie študentom a prezentovať Európu medzi európanmi. Tento rok sa na organizácii kurzu podieľa občianske združenie Archzone, ktorého cieľom je skvalitnenie prostredia okolo nás. A kde sa hlavy dajú dokopy vznikajú úžasné veci. Inak tomu nie je ani pri tomto kurze, kde sa popri prehlbovaní európskej spolupráce pozrieme na objekt opustených Hurbanových kasární študentskými očami.

 

Čítajte viac...
 

 

 
Študenti Katedry architektúry STU na medzinárodnom študentskom workshope v Prahe

 

 Architekt Michel Rojkind                                                             Architekt Michel Rojkind a učastníci workshopu

 

V dňoch 15. - 20. septembra 2010 sa v Prahe konal výberový študentský workshop k téme dostavby Staromestskej radnice pod vedením architekta Michela Rojkinda. Štyridsať vybratých študentov (z celkového počtu 60 prihlásených záujemcov) z Prahy, Brna, Ostravy a Bratislavy sa po dobu piatich dní venovalo tejto zaujímavej problematike.

 

Čítajte viac...