SÚŤAŽE
VÝSLEDKY PREZENTÁCIE ARCHREFRESH 2012

Výsledky podľa hodnotenia poroty (Andrea Bacová, Pavol Paňák, Ivan Petelen)

rodinný dom
MICHAL BABINEC, STEFAN BEKEŠ, ALADÁR CSERNÁK, VERONIKA KOZÁKOVÁ

bytový dom
MIROSLAV JURÁŠ, konzultant: Ing. arch Ľubomír Bízik

občianske budovy: porota sa rozhodla udeliť dve prvé ceny
LENKA PETRÁKOVÁ, konzultant:Ing.arch Jozef Bátor,Phd.
ALEXANDRA KVASNICOVÁ, konzultant: Ing. arch S. Majcher, Phd.

VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!
 

 

 

 

VÍŤAZ V KAŽDEJ KATEGÓRIÍ ZÍSKAVA KRÁSNU KNIHU Z OBLASTI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU OD KNÍHKUPECTVA www.artbooks.sk - NAJLEPŠIE KNÍHKUPECTVO PRE ARCHITEKTOV A KVALITNÝ ŠKICOVACÍ PAPIER OD E-SHOPU www.colorama.sk - PROFI POTREBY PRE ARCHITEKTOV
VÍŤAZI SI DARČEKY PREVEZMÚ OSOBNE PO VZÁJOMNE DOHODNUTOM TERMÍNE.
VÍŤAZOV INTERNETOVÉHO HLASOVANIA PROSÍME O ZASLANIE KOREŠPONDENČNÝCH ADRIES NA Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. PRE PRAVIDELNÉ ZASIELANIE ARCHITEKTONICKÉHO ČASOPISU ARCH PO DOBU JEDNÉHO ROKU.

 

Čítajte viac...
 
Hey! Hľadá sa

 

 

Čítajte viac...
 
Stavba roka 2011

Prestížna súťaž realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2011 vrcholi...

 

V 17. ročníku prestížnej prezentačnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov ich architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov a stavebníkov či developerov Stavba roka 2011, ktorej organizátorom a jedným z jedenástich vyhlasovateľov -  Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia,  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,  Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. - je Združenie ABF Slovakia,   bolo prihlásených 30 stavieb.

 

Čítajte viac...
 
CE∙ZA∙AR 2011 nominácie

Poznáme nominované architektonické diela na cenu
CE.ZA.AR 2011
Nominácie Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru ‐ CE∙ZA∙AR 2011 sú už známe. Jubilejný 10. ročník charakterizuje rekordný počet prihlásených diel, vysoká kvalita, inovatívne prístupy a výrazné zastúpenie mladej architektonickej generácie.
Do súťaže, hodnotenej v šiestich kategóriách, architekti prihlásili celkovo 99 diel, čo je najvyšší počet v doterajšej histórii ceny. Zároveň bol najvyšší počet diel, ktoré porota vybrala pre osobnú obhliadku.
Podľa slov Iľju Skočeka, jedného z porotcov a v minulosti aj laureáta ceny CE.ZA.AR, však kvantita určite nebola na úkor kvality: „Kvalitných prác bolo toľko, že v niektorých kategóriách sme mali problém vybrať nominácie.”

„Celkový počet prác (99), ktoré prihlásilo 81 autorov a autorských kolektívov, naviac v čase pokračujúceho útlmu investičnej výstavby, svedčí o rastúcej prestíži súťaže medzi autorizovanými architektmi, členmi Slovenskej komory architektov.“ uviedol Juraj Šujan, predseda Slovenskej komory architektov. Predstavenstvo komory každoročne kladie dôraz nielen na kvalitné organizačné zabezpečenie a propagáciu súťaže, ale najmä na výber renomovanej odbornej poroty, ktorá je zárukou náročného a nestranného výberu nominácií a cien.

 

Čítajte viac...
 
KREATIVITA ARCHITEKTÚRA IDENTITA

LITERÁRNA SÚŤAŽ 

Téma súťaže pre rok 2011

 

KREATIVITA – ARCHITEKTÚRA - IDENTITA

 

Architektúra má mnoho významov. Zhmotňuje idey, ideály, duchovné hodnoty; vyjadruje funkcie, organizuje život, slúži; reprezentuje; odráža individuálnu a kolektívnu kreativitu, má potenciál vyjadriť výnimočnosť miesta a času. Môže byť symbolom, značkou, identitou, impulzom ekonomických, kultúrnych a spoločenských aktivít. Stáva sa marketingovým urýchľovačom. Môže byť súčasťou kreatívneho priemyslu - obchodnou značkou, reklamou, znakom firemnej kultúry, firemnej identity? ČO JE DNES ARCHITEKTÚRA?

 

Cieľ súťaže
Spolok architektov Slovenska v spolupráci s British Council a občianskym združením Archimera organizuje národnú literárnu súťaž na tému KREATIVITA – ARCHITEKTÚRA – IDENTITA, s cieľom vzbudiť najmä u mladých ľudí záujem o architektúru, priblížiť im problematiku architektúry a súčasne získať ich názory na budúce formovanie slovenskej architektúry a urbanizmu.

 

Čítajte viac...